โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030608
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  030608
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนสูงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonsoongpittayakom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโนนสูงเหนือ
ตำบล :
  โนนสูง
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  043124639
โทรสาร :
  043124640
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  npschool.ks@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยางตลาดฆ้องชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:57:39 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายอานนท์ นนทวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนสูงพิทยาคม

นายจุดประสงค์ ทองน้อย
นางรัชนีกร โทหารวงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,092
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043124639 อีเมล์: npschool.ks@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุดประสงค์ ทองน้อย โทรศัพท์: 0879478774 อีเมล์: ่jtobjective@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]