โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030618
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  030618
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังลิ้นฟ้าวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wanglinfawittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคำมะโฮ
ตำบล :
  คำเหมือดแก้ว
อำเภอ :
  ห้วยเม็ก
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46170
โทรศัพท์ :
  043801104
โทรสาร :
  043801104
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2535
อีเมล์ :
  nai.2520@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 05:40:48 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายรณกฤต กุมสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังลิ้นฟ้าวิทยาคม

นายบรรจง ดอนเคนจุย
นางจรัส ภูปานนิล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,031
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043801104 อีเมล์: nai.2520@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสถิตย์ ศรีบัวระบาล โทรศัพท์: 0899425213 อีเมล์: nai.2520@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]