โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030626
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022014
รหัส Obec 6 หลัก :
  030626
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงกลางพัฒนศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongklangpattanasuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดงกลาง
ตำบล :
  ดงสมบูรณ์
อำเภอ :
  ท่าคันโท
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46190
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  043895276
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
อีเมล์ :
  dps.obec@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าม่วงชัยขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 20:44:12 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดงกลางพัฒนศึกษา

นายพงศพล คำโสภา
นายธาตรี จุฬุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,157
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: อีเมล์: dps.obec@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พลากร กลัดสอาด โทรศัพท์: 0910630151 อีเมล์: mr.palagorn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]