โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030631
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022019
รหัส Obec 6 หลัก :
  030631
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongbuachaiwanpittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านไชยวาร
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  หนองกุงศรี
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46220
โทรศัพท์ :
  043894220
โทรสาร :
  043894220
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 มีนาคม พ.ศ. 2539
อีเมล์ :
  nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยเม็กหนองกุงศี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 20:51:34 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายธวัชชัย สำราญวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์

นายภราดร โพธิ์แท่น
นางมลิวัลย์ หาญปรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,049
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043894220 อีเมล์: nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐณิชา ศรีจำนงค์ โทรศัพท์: 0810553993 อีเมล์: nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]