• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1047540022
  รหัส Smis 8 หลัก :
    47010003
  รหัส Obec 6 หลัก :
    540022
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    โคกเลาะวิทยาคาร
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Khoklorvittayakan
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   4   บ้านบ้านโคกเลาะ
  ตำบล :
    ขมิ้น
  อำเภอ :
    เมืองสกลนคร
  จังหวัด :
    สกลนคร
  รหัสไปรษณีย์ :
    47220
  โทรศัพท์ :
    042-701641
  โทรสาร :
    -
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    30/11/2464
  อีเมล์ :
    khoklor@hotmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    ขมิ้นหนองลาด
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ขมิ้น
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    20 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    25 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 06 มีนาคม 2563 เวลา 11:38:37 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพงษ์ศักดิ์ ระเวงวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจารุวรรณ ดวงภักดี

 • นางอมรรัตน์ รัตนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,477
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-701641 อีเมล์: khoklor@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อลงกต คิดโสดา โทรศัพท์: 0982643720 อีเมล์: alongkot4723@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]