• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1047540674
  รหัส Smis 8 หลัก :
    47032015
  รหัส Obec 6 หลัก :
    540674
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Charoensinsuksa Phokham's Memorial
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   2   บ้านบ้านเจริญศิลป์
  ตำบล :
    เจริญศิลป์
  อำเภอ :
    เจริญศิลป์
  จังหวัด :
    สกลนคร
  รหัสไปรษณีย์ :
    47290
  โทรศัพท์ :
    042709142
  โทรสาร :
    042709143
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    22/03/2520
  อีเมล์ :
    charoensin@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    เจริญศิลป์
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    100 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    1 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10:21:42 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพรัตน์ แดนขนบ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางประทุมพร อุปบุตร

 • นางสาววิภาพร ประวิเศษสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,465
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042709142 อีเมล์: charoensin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สาวิตร โคตรสุโน โทรศัพท์: 0957565700 อีเมล์: sawit.khotsuno@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]