โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1048190483
  รหัส Smis 8 หลัก :
    48012020
  รหัส Obec 6 หลัก :
    190483
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    เรณูนครวิทยานุกูล
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Renunakhonwittayanukul
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   13   บ้านเรณู
  ตำบล :
    เรณู
  อำเภอ :
    เรณูนคร
  จังหวัด :
    นครพนม
  รหัสไปรษณีย์ :
    48170
  โทรศัพท์ :
    042-579295
  โทรสาร :
    042-579520
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    11 มีนาคม 2515
  อีเมล์ :
    rnk_sc@hotmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    เทศบาลตำบลเรณูนคร
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    60 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    1 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:44:21 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางควรคิด อินทจักร์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวรวุฒิ ศรีมะโรง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนลินภัสร์ ทองโสภณ

 • นายสมชาย อินธิชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,413
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042-579295 อีเมล์: rnk_sc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางภัคเพียรรัตน์ แก้วมณีชัย โทรศัพท์: 0910602886 อีเมล์: pakpienrat.aiag@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]