โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1050130999
  รหัส Smis 8 หลัก :
    50022002
  รหัส Obec 6 หลัก :
    130999
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    แม่หอพระวิทยาคม
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Maehoprawittayakom
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   3   บ้านบ้านผึ้ง
  ตำบล :
    แม่หอพระ
  อำเภอ :
    แม่แตง
  จังหวัด :
    เชียงใหม่
  รหัสไปรษณีย์ :
    50150
  โทรศัพท์ :
    0-5396-7004
  โทรสาร :
    053967004
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    20 เมษายน 2520
  อีเมล์ :
    maehopraschool@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    แม่หอพระ
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    40 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    18 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09:43:47 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวปุญญิศา สมมิตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปรานอม จาระธรรม

 • นางดวงดารา โกสินทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,134
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 0-5396-7004 อีเมล์: maehopraschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แววเดือน มุนินทร์ โทรศัพท์: 0861980284 อีเมล์: waewduen_819@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]