• Social network
 • เพลงมาร์ชโรงเรียน
 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1052500049
  รหัส Smis 8 หลัก :
    52010089
  รหัส Obec 6 หลัก :
    500049
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Anubanlampang (Khelangrat-anusorn)
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   -   บ้าน-
  ตำบล :
    หัวเวียง
  อำเภอ :
    เมืองลำปาง
  จังหวัด :
    ลำปาง
  รหัสไปรษณีย์ :
    52000
  โทรศัพท์ :
    054-228175
  โทรสาร :
    054-228175
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-ประถมศึกษา
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    2 กรกฎาคม
  อีเมล์ :
    anubanlampangchannel@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ท.นครลำปาง
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    10 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    3 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2563 เวลา 11:49:37 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจินตนา หิรัณณกุล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวกชกร เนียมท่าเสา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางแคทรียา หลักมั่น
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวรเดช ศรีเดช
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวภูษิตา สิทธิไพบูลย์

 • นางพรสวรรค์ เตชะสกุลมาศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

19,674
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-228175 อีเมล์: anubanlampangchannel@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ICT อนุบาลลำปางฯ โทรศัพท์: 054228175 อีเมล์: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]