• การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • [O39]  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  [O40]  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  [O41]  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
  [O43]  การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1052500460
  รหัส Smis 8 หลัก :
    52010110
  รหัส Obec 6 หลัก :
    500460
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    ANUBANMAEMOH
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   8   บ้านบ้านเมาะหลวง
  ตำบล :
    แม่เมาะ
  อำเภอ :
    แม่เมาะ
  จังหวัด :
    ลำปาง
  รหัสไปรษณีย์ :
    52220
  โทรศัพท์ :
    054-266029
  โทรสาร :
    054-266029
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    พ.ศ.2476
  อีเมล์ :
    maemoh.abms@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    เทศบาลตำบลแม่เมาะ
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    30 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    0.5 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:38:53 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางธัญพิชชา อุดเป็ง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิรภัทร วังที
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจักรพงศ์ ไชยคำ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายถนัด มณีจันทรา

 • นางสาวดาวเรือง ปัญญาวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

25,034
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-266029 อีเมล์: maemoh.abms@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกศกานต์ นันเปียง โทรศัพท์: 0800649270 อีเมล์: katekarn@abms1.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]