• Facebook ของโรงเรียน
 • เฟชบุ๊กของโรงเรียน

 • ประเมินออนไลน์
 • Phapangwittaya water project
 • คลิกเข้าเรียนรู้ Water Project

 • เพจโรงเรียนผาปังวิทยา
 • เพจของโรงเรียน

 • แนวทางการประเมินคุณภาพฯ
 • คลิกเข้าดูเนื้อหา

 • บริจาคผ่านระบบe-Donationของรร.
 • เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค โรงเรียนผาปังวิทยา

  0994000441355

  QRCODEรับบริจาค

  ผ่านระบบe-Donation ของโรงเรียน 

 • PPW NEWS 1/2562
 • (คลิกที่ here เพื่อเข้าชม

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน)

 • ระบบบริหารจัดการ(คูปองฯ)
 • แผนปฏิบัติการประจำปี
 • แผนฯประจำปี2550

  แผนฯประจำ2561

 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนผาปังวิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1052500510
  รหัส Smis 8 หลัก :
    52020112
  รหัส Obec 6 หลัก :
    500510
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ผาปังวิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    PHAPANGWITTAYA
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   3   บ้านผาปังกลาง
  ตำบล :
    ผาปัง
  อำเภอ :
    แม่พริก
  จังหวัด :
    ลำปาง
  รหัสไปรษณีย์ :
    52180
  โทรศัพท์ :
    054-837033
  โทรสาร :
    054-260367
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    12 มิถุนายน 2482
  อีเมล์ :
    ppw52020112@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    90 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    20 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 04 กันยายน 2563 เวลา 14:39:32 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจีราภัทร์ เทือกท้าวพรม

 • นายวรพงษ์ สิริวงศ์เครือ

 • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

 • ชุมชนคุณธรรม(บวร)
 • ชุมชนคุณธรรม

  น้อมนำหลักปรัชญา
  ของเศรษฐกิจพอเพียง

  ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
  ต้นแบบวัดผาปังกลาง
  ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก
  จังหวัดลำปาง ได้รับคัดเลือก
  จากกระทรวงวัฒนธรรม
  เป็น ๑ ใน ๑๐สุดยอด
  ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ
  ระดับประเทศ
  เป็นชุมชนที่มุ่งมั่น
  พัฒนาคุณธรรม
  ยึดมั่นปฏิบัติตามหลัก
  ธรรมทางศาสนา
  โดยน้อมนำหลักปรัชญา
  ของเศรษฐกิจพอเพียง
  และวิถีวัฒนธรรมไทย
  ที่ดีงามมาเป็นหลัก
  ในการดำรงชีวิต

   สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,122
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผาปังวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054-837033 อีเมล์: ppw52020112@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา อิ่มจันทร์ โทรศัพท์: 054837033 อีเมล์: aorae_aorae@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]