โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1058420355
  รหัส Smis 8 หลัก :
    58022002
  รหัส Obec 6 หลัก :
    420355
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    สบเมยวิทยาคม
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Sobmoeiwittayakom School
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   3   บ้านแม่เกาะ
  ตำบล :
    แม่คะตวน
  อำเภอ :
    สบเมย
  จังหวัด :
    แม่ฮ่องสอน
  รหัสไปรษณีย์ :
    58110
  โทรศัพท์ :
    053-618106
  โทรสาร :
    053618106
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    11 มิถุนายน 2538
  อีเมล์ :
    sobmoei.sw@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    แม่คะตวน
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    210 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    5 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:33:43 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชลธาร สมาธิ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปิ่นอารีย์ สมเป็ง

 • นายคัชรินทร์ พิกุลงามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,688
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-618106 อีเมล์: sobmoei.sw@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิฆัมพร หยกถาวรวงศ์ โทรศัพท์: 0847418667 อีเมล์: Tikumporn.d@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]