ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220639
รหัส Smis 8 หลัก :
  60032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  220639
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chansenengsuwananusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน135
ตำบล :
  จันเสน
อำเภอ :
  ตาคลี
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60260
โทรศัพท์ :
  056-009865
โทรสาร :
  056-009865
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 เมษายน 2519
อีเมล์ :
  chansen_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จันเสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:37:21 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายประหัส ปุ้มกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

นางสาวหทัยรัตน์ วิสิทธิเขตรกรรม
นายวิศณุ พงษ์วิจิตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,569
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056-009865 อีเมล์: chansen_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววีรนุช สนประเสริฐ โทรศัพท์: 056-009865 อีเมล์: nuch1992.ws@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]