• ITA โรงเรียนวังหินวิทยาคม
 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวังหินวิทยาคม

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1061700276
  รหัส Smis 8 หลัก :
    61012017
  รหัส Obec 6 หลัก :
    700276
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    วังหินวิทยาคม
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    WANGHIN WITTAYAKOM
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   4   บ้านวังหิน
  ตำบล :
    วังหิน
  อำเภอ :
    บ้านไร่
  จังหวัด :
    อุทัยธานี
  รหัสไปรษณีย์ :
    61180
  โทรศัพท์ :
    056535174
  โทรสาร :
    056535174
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    14 มกราคม 2542
  อีเมล์ :
    wanghin111@hotmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    วังหิน
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    84 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    33 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:03:57 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางศิวภา บัวสุวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวภรณ์ทิพย์ คำพวง

 • นางรณิดา ภวกวินโชติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,605
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056535174 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]