โรงเรียนสวนแตงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสวนแตงวิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1072630449
  รหัส Smis 8 หลัก :
    72012010
  รหัส Obec 6 หลัก :
    630449
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    สวนแตงวิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Suan Taeng Vittaya
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   4   บ้านสวนแตง
  ตำบล :
    สวนแตง
  อำเภอ :
    เมืองสุพรรณบุรี
  จังหวัด :
    สุพรรณบุรี
  รหัสไปรษณีย์ :
    72210
  โทรศัพท์ :
    035-599200
  โทรสาร :
    035-599200
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    22/03/2520
  อีเมล์ :
    stschool@suantaeng.ac.th
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    สวนแตง
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    20 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    16 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:16:25 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอุบลรัตน์ กรุดมณี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมชาย ใจมั่น

 • นางกลิ่นผกร อินทรีย์วงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,880
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวนแตงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 035-599200 อีเมล์: stschool@suantaeng.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกษราพร บุญญาอรุณเนตร โทรศัพท์: 0811907020 อีเมล์: lukket_ku@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]