โรงเรียนวัดสระสี่มุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดสระสี่มุม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดสระสี่มุม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180062
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  180062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสระสี่มุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsasemum school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสระสี่มุม
ตำบล :
  สระพัฒนา
อำเภอ :
  กำแพงแสน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73180
โทรศัพท์ :
  034-384885
โทรสาร :
  034-384885
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  sch101 @esanpt1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2561 เวลา 21:05:30 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายธนะชน ทัศนะเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสระสี่มุม

นางสาวขวัญใจ สุขยงค์
นางวันดี ทวีเดชอำนาจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,647
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสระสี่มุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-384885 อีเมล์: sch101 @esanpt1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ธนะชน ทัศนะเกตุ โทรศัพท์: 091-451916 อีเมล์: ct2509@esanpt1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]