โรงเรียนทับปุดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนทับปุดวิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1082330184
  รหัส Smis 8 หลัก :
    82012011
  รหัส Obec 6 หลัก :
    330184
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ทับปุดวิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    THAPPUT WITTAYA
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   6   บ้านบนทุ่ง
  ตำบล :
    บ่อแสน
  อำเภอ :
    ทับปุด
  จังหวัด :
    พังงา
  รหัสไปรษณีย์ :
    82180
  โทรศัพท์ :
    0-7659-9012
  โทรสาร :
    076599011
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    22 มกราคม 2518
  อีเมล์ :
    tpw.act2016@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    บ่อแสน
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    24 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    3 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09:07:19 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอาทร กังแฮ

 • นางมาราศรี ชุมเชื้อสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,254
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทับปุดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 0-7659-9012 อีเมล์: tpw.act2016@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาง​มารา​ศรี​ ชุมเชื้อ โทรศัพท์: 0817478415​ อีเมล์: meenwadee191@gmail.com​
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]