โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1084640014
  รหัส Smis 8 หลัก :
    84010014
  รหัส Obec 6 หลัก :
    640014
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    วัดโพธิ์นิมิต
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    watphonimit school
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   1   บ้านบางกุ้ง
  ตำบล :
    บางกุ้ง
  อำเภอ :
    เมืองสุราษฎร์ธานี
  จังหวัด :
    สุราษฎร์ธานี
  รหัสไปรษณีย์ :
    84000
  โทรศัพท์ :
    077273501
  โทรสาร :
    077273501
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    2476
  อีเมล์ :
    
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    3 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    5 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13:05:25 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสัมพันธ์ สุขแก้ว

 • นางประเทือง วีระสมบูรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,340
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077273501 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ ด้วงทองกุล โทรศัพท์: 077273501 อีเมล์: duongtongkul2530@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]