โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1084640539
  รหัส Smis 8 หลัก :
    84012003
  รหัส Obec 6 หลัก :
    640539
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    สุราษฎร์พิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Suratpittaya
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   -   บ้าน388 ถนนตลาดใหม่
  ตำบล :
    ตลาด
  อำเภอ :
    เมืองสุราษฎร์ธานี
  จังหวัด :
    สุราษฎร์ธานี
  รหัสไปรษณีย์ :
    84000
  โทรศัพท์ :
    077275860
  โทรสาร :
    077286727
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    5 ตุลาคม 2482
  อีเมล์ :
    suratpit@srp.ac.th
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    สุราษฎร์ธานี
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    2.5 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    2 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:35:19 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสมร เผือกเดช
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประหยัด ไทยเสน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอรนุตร บัวหยู่
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพศาล ชนีมาส
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนิรันดร์ จันทร์น้อย

 • นายวณัฏฐ์พงศ์ แก้วมีศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,645
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077275860 อีเมล์: suratpit@srp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ปานตา สุระกำแหง โทรศัพท์: 0902303715 อีเมล์: panta@srp.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]