• คุณธรรมอัตลักษณ์
 • การแต่งกายของนักเรียน
 • facebook
 • Youtube
 • ลงทะเบียนใช้อีเมล์โรงเรียน
 • DIGITAL LIBRARIES
 • คู่มือประชาชน
 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมนตรี สังข์ชุม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมโนรถ ภาสภิรมย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรวสา พยุห์

 • นางสาวศิริพร ฉั่ววิเชียร

 • Deep By Moe
 • Thai MOOC Platform
 • สสวท.
 • DLTV
 • eDLTV
 • britishcouncil
 • คลังข้อสอบมาตรฐานสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,530
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077811497,07781 อีเมล์: office@anubanranong.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธกิจ สัตยาวุธ โทรศัพท์: 0864762499 อีเมล์: n@anubanranong.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]