โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
  • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนละแมวิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1086110301
  รหัส Smis 8 หลัก :
    86022005
  รหัส Obec 6 หลัก :
    110301
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ละแมวิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    LAMAEWITTAYA
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   10   บ้านลุ่มพวา
  ตำบล :
    ละแม
  อำเภอ :
    ละแม
  จังหวัด :
    ชุมพร
  รหัสไปรษณีย์ :
    86170
  โทรศัพท์ :
    077559104
  โทรสาร :
    077559103
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514
  อีเมล์ :
    lamaewit@hotmail.com
  เว็บไซต์ :
  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ละแม
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    100 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    3 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:40:56 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทีป มณีบางกา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวมลฐิตา กลางณรงค์

 • นางจันทร์จิรา แสงสุวรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,183
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละแมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077559104 อีเมล์: lamaewit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิสนธิ์ ชูทอง โทรศัพท์: 0980799457 อีเมล์: sononstar@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]