โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนละแมวิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1086110301
  รหัส Smis 8 หลัก :
    86022005
  รหัส Obec 6 หลัก :
    110301
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ละแมวิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    LAMAEWITTAYA
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   10   บ้านลุ่มพวา
  ตำบล :
    ละแม
  อำเภอ :
    ละแม
  จังหวัด :
    ชุมพร
  รหัสไปรษณีย์ :
    86170
  โทรศัพท์ :
    077559104
  โทรสาร :
    077559103
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514
  อีเมล์ :
    lamaewit@hotmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ละแม
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    100 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    3 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 11:28:40 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปรัญญา วราภรณ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายโกวิท มุขพริ้ม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุนทร ส่งแสง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจิรัฐติกาล สกูลหรัง

 • นางวรางคนา บุญพาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,515
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละแมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077559104 อีเมล์: lamaewit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พบศิริ ขวัญเกื้อ โทรศัพท์: 0629162295 อีเมล์: kong4710@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]