โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนละแมวิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนละแมวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110301
รหัส Smis 8 หลัก :
  86022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  110301
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ละแมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LAMAEWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านลุ่มพวา
ตำบล :
  ละแม
อำเภอ :
  ละแม
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86170
โทรศัพท์ :
  077559104
โทรสาร :
  077559103
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514
อีเมล์ :
  lamaewit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละแม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08:46:21 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายประทีป มณีบางกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ละแมวิทยา

นายคทาหัตถ์ สายแจ้ง
นางสาวจิราวรรณ อินเต้

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,924
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละแมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077559104 อีเมล์: lamaewit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โกวิท มุขพริ้ม โทรศัพท์: 0954185972 อีเมล์: g54052511037@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]