• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1092140331
  รหัส Smis 8 หลัก :
    92012002
  รหัส Obec 6 หลัก :
    140331
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    สภาราชินี จังหวัดตรัง
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    SAPARACHINEE TRANG SCHOOL
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   0   บ้านบ้านเลขที่ ๑๔๒ ถนนวิเศษกุล
  ตำบล :
    ทับเที่ยง
  อำเภอ :
    เมืองตรัง
  จังหวัด :
    ตรัง
  รหัสไปรษณีย์ :
    92000
  โทรศัพท์ :
    0-7521-8792
  โทรสาร :
    075210792
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
     20 พฤศจิกายน 2479
  อีเมล์ :
    sparachinee@hotmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ตรัง
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    4 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    1 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10:07:44 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุมิตร สามห้วย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางหทัยทิพย์ เพ็งลำ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางมัตณา พุ่มเล่ง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพรพรรณ แก้วนาเส็ง

 • นางปรารถนา หยงสตาร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,460
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7521-8792 อีเมล์: sparachinee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธรรมวิวรรชน์ รัตนประทีป โทรศัพท์: 0891144878 อีเมล์: rtjirawat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]