• แบบประเมินออนไลน์
 • แบบประเมินสำหรับผู้มีีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบประเมินสำหรับผู้มีีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1093340128
  รหัส Smis 8 หลัก :
    93010168
  รหัส Obec 6 หลัก :
    340128
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    วัดหัวควน
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    wathuakuan
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   3   บ้านบ้านหัวควน
  ตำบล :
    ดอนประดู่
  อำเภอ :
    ปากพะยูน
  จังหวัด :
    พัทลุง
  รหัสไปรษณีย์ :
    93120
  โทรศัพท์ :
    074-699135
  โทรสาร :
    074699135
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-ประถมศึกษา
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    พ.ศ.2482
  อีเมล์ :
    jakra_pj@hotmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    เครือข่ายรังสีตรีมิตร
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ดอนประดู่
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    35 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    10 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:38:04 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภัค ฤทธิเดช
 • แนะนำบุคลากร

 • นายจักราวุธ ทองสีดำ

 • นางสาวฟารีดา แมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,322
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหัวควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-699135 อีเมล์: jakra_pj@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักราวุธ ทองสีดำ โทรศัพท์: 0892287894 อีเมล์: jakra_pj@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]