โรงเรียนปัญญาวุธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ระบบปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน
ศุนย์คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลกิจกรรม

กิจกรรมระชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมไหว้ครู 60
กิจกรรม DLIT
กิจกรรมกีฬาสี 2560

 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนปัญญาวุธ


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนปัญญาวุธ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340278
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012016
รหัส Obec 6 หลัก :
  340278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปัญญาวุธ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Panyawut School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแพรกหา
ตำบล :
  แพรกหา
อำเภอ :
  ควนขนุน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93110
โทรศัพท์ :
  074-643209
โทรสาร :
  074643209
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 เมษายน 2525
อีเมล์ :
  pw_pan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัทลุง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แพรกหา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09:41:47 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายนิกร แสงเกื้อหนุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปัญญาวุธ

นางปราณี หนูทอง
นางสาวสำรวย วงศ์มุณีวร

วิลารัศมิ์ รักธรรม Games

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,596
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: pw_pan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: jeena2457@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]