• เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  4
  บ้านคลองหนองบอน ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
  5
  บ้านคลองลาดกระบัง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
  6
  บ้านคลองลาดกระบัง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
  9
  บ้านคลองตาพุก ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
  11
  บ้านคลองขันแตก ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
  13
  บ้านวัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนิรมล ศิริสมบัติ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุชัญญา จิตมงคลบุตร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวรุ่งเรือง พรโชคภคกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุภาภรณ์ นิลแก้ว

 • นางสาวสุนันทา เขินไพรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,706
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โทรศัพท์: 0-2178-2334 อีเมล์: wadkingkaew002@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราศักดิ์ จันทะคีรี โทรศัพท์: 0885608682 อีเมล์: narasak.com2559@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]