โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1-2
  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  1-3
  ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  1-6
  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  7
  ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  7
  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  1-6
  ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  1-4
  ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
  2-6
  ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวรพันธ์ แก้วอุดม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภวัต งามคุณธรรม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอำนาจ จันทร์พางาม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจักรพงษ์ จันทร์หอม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางบุบผา อุรบุญนวลชาติ

 • นางสาวศิราณี โชติงามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,957
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 0-2904-9803 อีเมล์: skr.ac.th@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชิระวุฒิ บุศราทิศ โทรศัพท์: 0805842888 อีเมล์: chirawutk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]