• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1-4
  อำเภอธัญบุรี ตำบลรังสิต, ตำบลบึงยี่โถ , ตำบลลำผักกูด , ตำบลบึงสนั่น,ตำบลบึงน้ำรักษ์ (หมู่ 1-2)
  1-1
  อำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย (หมู่ 1-2,9,10,14) ตำบลลำลูกกา (หมู่ 1,7,16) ตำบลบึงทองหลาง (หมู่ 1,9,15) ตำบลลาดสวาย (หมู่ 1,6,10)
  2-9
  อำเภอหนองเสือ ตำบลบึงบอน (หมู่ 2-3,8,9) ตำบลบึงบา (หมู่ 2-3,8)
  1-3
  อำเภอคลองหลวง ตำบลคลองหก (หมู่ 1-3) ตำบลคลองเจ็ด (หมู่ 1-3)

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนฤนาท ผ่องศรีนวล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุภาวดี ดิษฐสอน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางดวงทิวา เทพปัญญา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายรัชชานนท์ พูลสิน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุภัค วงศ์ภักดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอรัญญา พิมพ์ไทย

 • นายโชคชัย ไกรยศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,930
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธัญรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 02-577-1577 อีเมล์: thanyarat@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: เชาวลักษณ์ ชาวงษ์ โทรศัพท์: 0879588801 อีเมล์: chao_wa@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]