• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  0
  ชุมชนชาวตลาดและศาลหลักเมือง ตำบลบางพุทรา
  0
  ชุมชนวัดโพธิ์แก้วนพคุณ ตำบลบางพุทรา
  1
  ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
  2
  ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
  0
  ชุมชนบ้านบางแคใน ตำบลบางมัญ
  0
  ชุมชนบางแคนอก ตำบลบางมัญ

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนิตยา ฮวบหิน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอนุพงษ์ ทิพโรจน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรุณี สำราญจริง

 • นางนิสาชล แย้มนุ่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,571
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 036511762 อีเมล์: khengu@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]