โรงเรียนวัดอรุณรังษี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  6,7
  ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  8,9
  ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  2,3
  คลองสอง ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  4
  คลองสอง ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  12
  หมู่ล่าง ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุวรรณ สีหาอาจ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสมใจ หอมวิไลย

 • นางอนงค์ สิกุลจ้อยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,893
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดอรุณรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: - อีเมล์: arun26010124@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุมิตรา มูลศรี โทรศัพท์: 0879956480 อีเมล์: lookpla.1309@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]