โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านศรีจุฬา ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
  2
  บ้านปากท่อ ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
  3
  บ้านบางหอย ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
  4
  บ้านคลองสอง ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
  5
  บ้านบางขอม ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
  6
  บ้านบางเม่า ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
  7
  บ้านบางเม่าใต้ ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
  8
  บ้านกำแพงเศียร ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
  9
  บ้านคลองห้า ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
  10
  บ้านบางหอย ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
  11
  บ้านบางปรัง ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
  12
  บ้านบางเม่าเหนือ ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
  3
  บ้านเตยน้อย ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
  6
  บ้านเอกอนงค์ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
  7
  บ้านเตยใหญ่ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
  9
  บ้านหันตะเภา ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประชุม บำรุงจิตร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกฤษณา โต๊ะมิน

 • นางสาวชนัฐกานต์ คงสมจิตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,460
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037-349816 อีเมล์: urw1sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนิยม มงคลมะไฟ โทรศัพท์: 0892468951 อีเมล์: niyom_m@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]