• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  7
  โคกไพล ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
  14
  ไพลงาม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
  8
  โคกกราด ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
  7
  ระเบิดขาม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
  8
  เขาน้อย ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาญณรงค์ โยธาพันธ์ุ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทัศนีย์วรรณ์ สุกทอง

 • นายสุวิทย์ สุขหมั่น







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,809
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านโคกไพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550113 อีเมล์: khokplaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวิทย์ สุขหมั่น โทรศัพท์: 0959602216 อีเมล์: j0959602216@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]