• Social Network
 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านคลองน้ำใส ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  6
  บ้านอพป.คลองน้ำใส ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  9
  บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  11
  บ้านศรีวิไล ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุพัตรา ยิ่งสุข

 • นางนภัค ดวงจันทร์โชติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,803
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037540547 อีเมล์: orporpo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิรพงษ์ โมห้างหว้า โทรศัพท์: 087-8750790 อีเมล์: sanyabom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]