โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  6
  บ้านเปรมกมล ตำบล เมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  6
  บ้านบุ่งแคน ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  8
  บ้านปลากั้ง ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  9
  บ้านนิคมพัฒนา ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  10
  บ้านประสานมิตรพัฒนา ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  3
  บ้านดงยาง ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  4
  บ้านสุขเกษม ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  5
  บ้านวิจิตรคาม ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทส จังหวัดสระแก้ว

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญมา รอดประเสริฐ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวิไลลักษณ์ เจริญธรรมดี

 • นางธัญนันท์ แก้วกุลธรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,478
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0816228644 อีเมล์: Nikkomm2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิรินทร์รัตน์ ไชยวารี โทรศัพท์: 0857528522 อีเมล์: nawarat_toeitoei@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]