• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  2
  ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  3
  ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  4
  ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  8
  ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  2
  บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  6
  บ้านคลองยางประชาสรรค์ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  7
  บ้านหนองปรือ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  8
  บ้านไผ่ล้อม ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  9
  ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  4
  ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  6
  ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  4
  ฟากห้วย อำเภออรัญประะเทศ จังหวัดสระแก้ว
  3
  ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  4
  ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  10
  ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวันฤดี ปุยะติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุมารี เกษมโสตร

 • นางมุกดา โสภีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,939
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037247451 อีเมล์: mklongnumsai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรินดา จันทรสาขา โทรศัพท์: 0890936217 อีเมล์: parinda_ho@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]