• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  -
  ตำบลกุดโบส อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  -
  ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  -
  ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  -
  ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  -
  ตำบลหนองบัว อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  -
  ตำบลโคกมะม่วง จังหวัดบุรีรัมย์
  -
  ตำบลไทยเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายวีระยุทธ เพชรประไพ

 • นางปราณี เพชรประไพสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,492
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเสิงสาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044447127 อีเมล์: kedsuma@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: พุฒิพงษ์ แทนวัน โทรศัพท์: 0987813764 อีเมล์: 0987813764 Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]