โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านพระครูน้อย ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  5
  บ้านร่องหมากใหญ่ ตำบลกลันทา อำภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  12
  บ้านร่องหมากน้อย ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีัรัมย์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางมนันยา เสียงวังเวง

 • นางสาวสายพิณ พลสยมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,789
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพระครูน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นรารัตน์ เหล่าบ้านเหนือ โทรศัพท์: 0925326948 อีเมล์: nararat.kawe@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]