โรงเรียนบ้านโคกระกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  12
  บ้านประดู่ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  12
  บ้านโคกระกา ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  12
  บ้านป่ายาว ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  13
  บ้านหนองปลัดชุมแสง ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวหนึ่งฤทัย เที่ยงแท้ (รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน)
 • แนะนำบุคลากร

 • นางฉัฐธยาน์ สุวรรณศรีทวี

 • นางสุดใจ ชวนรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,414
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกระกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongnong11@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ โทรศัพท์: 0621513845 อีเมล์: Kannikaops@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]