• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
  2
  บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
  3
  บ้านหนองโดนน้อย ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
  4
  บ้านโนนเจริญ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
  5
  บ้านหนองใผ่ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
  6
  บ้านฝ่ายน้ำ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
  7
  บ้านหนองขวาง - ลุมบุ๊ก ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
  8
  บ้านบ่อใหญ่ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหงัดบุรีรัมย์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนัธทวัฒน์ หาดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุวิชา โพธิ์วิเศษ

 • นางสาวจารุวรรณ อุทาพงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,428
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044185689 อีเมล์: Schoolnongdon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรีย์พร สิบทัศน์ โทรศัพท์: 0892839163 อีเมล์: kapooklook19@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]