• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  4
  สระกระจาย ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
  8
  บ้านหนองเกาะ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
  12
  บ้านหนองเกาะแก้ว ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
  14
  บ้านหนองเกาะพัฒนา ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพิสมัย อรุณโน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุธาสินี ตรีวิเศษ

 • นายเอนก ชาวไธสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,823
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681945 อีเมล์: nongkhorschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวุธ สิมสีดา โทรศัพท์: 0927503408 อีเมล์: wrwut2519@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]