โรงเรียนบ้านฝ้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านฝ้าย ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
  2
  บ้านหนองเต็ง ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
  6
  บ้านหนองสาม ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
  9
  บ้านปราสาททอง ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
  10
  บ้านคูเมือง ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรชัย นามปราศัย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพัชรดา ละอองเอก

 • นายประกายเพชร ทับทิมไสยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,168
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 044666292 อีเมล์: banfai.br3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชุตินันท์ นิลสูงเนิน โทรศัพท์: 0982400594 อีเมล์: namishikojung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]