โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านตาเป๊ก ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีัรัมย์
  2
  บ้านดอนหนองแหน ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีัรัมย์
  3
  บ้านดอนหนองแหนพัฒนา ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีัรัมย์
  4
  บ้านหว่าน ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีัรัมย์
  9
  บ้านห้วย ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีัรัมย์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางประเทือง กันหาทิพย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศุภิสรา อ่ำแพร

 • นางสุทิน สุขกิตติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,169
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 044628020 อีเมล์: amparam.brm3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภันตรี หาริตวัน โทรศัพท์: 0844294678 อีเมล์: pookpat2559@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]