• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  สะแก ตำบลสะแก
  2
  โนนมะงา ตำบลสะแก
  3
  บ้านพลับ ตำบลสะแก
  4
  หนองตาเพ็ง ตำบลสะแก
  5
  โนนสมบูรณ์ ตำบลสะแก
  6
  โคกสูง ตำบลสะแก
  7
  โคกเมือง ตำบลสะแก
  8
  โนนค้อ ตำบลสะแก
  9
  ยางตาสาด ตำบลสะแก
  10
  สะแกทอง ตำบลสะแก
  11
  โนนสำราญ ตำบลสะแก
  12
  โนนมะพริก ตำบลสะแก
  13
  บิงน้อยพัมนา ตำบลสะแก
  1
  ทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง
  2
  หนองแวง ตำบลทุ่งวัง
  2
  หนองแวง ตำบลทุ่งวัง
  3
  คุ้มบ้านต่ำ ตำบลทุ่งวัง
  7
  หนองครก ตำบลทุ่งวัง
  10
  โคกอะโตด ตำบลทุ่งวัง
  11
  บ้านหนองเกาะ ตำบลทุ่งวัง
  15
  ตุ่งเวียง ตำบลทุ่งวัง
  1
  กระสังเหนือ ตำบลกระสัง
  2
  กระสังใต้ ตำบลกระสัง
  5
  หนองปุน ตำบลกระสัง
  7
  ท่าเรือ ตำบลท่าม่วง
  1
  กระสังเหนือ ตำบลกระสัง
  2
  กระสังใต้ ตำบลกระสัง
  5
  หนองปุน ตำบลกระสัง
  7
  ท่าเรือ ตำบลท่าม่วง
  14
  เมืองแก ตำบลทุ่งวัง
  6
  ตาลอง ตำบลทุ่งวัง
  7
  สมหวัง ตำบลทุ่งวัง

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.ศักดิ์ดา คำโส
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายโชติอนันต์ วงศาสนธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจำรัส สุรัมย์

 • นางราตรี อำไพพิศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,867
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสะแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-681803 อีเมล์: sakaephit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญญิสา เบียดนอก โทรศัพท์: 0621549632 อีเมล์: dear.aroon13@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]