โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  ดอนสมบูรณ์ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  2
  ดอนตาอยู่ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  3
  ดงบัง ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  4
  ดงเจริญ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  5
  หนองตาเฮียง ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  6
  โนนสำราญ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  7
  ทรัพย์สมบูรณ์ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  8
  หนองตะไกร์ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  9
  ดอนพัฒนา ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  10
  ดงสันติ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  11
  ดอนเจริญ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  12
  ดงนคร ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  13
  ดงพัฒนา ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  1-2
  ทุ่งจังหัน ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  3
  ฝายใหญ่ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  4
  หนองแค ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  5
  ทวีทรัพย์ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  6
  โนนสำราญ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  7
  ซับสมบูรณ์ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  8
  หนองหิน ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  9
  ทรัพย์เจริญ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  10
  ทุ่งเศรษฐี ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  11
  ใหม่นำเจริญ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  12
  ทุ่งรวงทอง ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  13
  ซับอุดม ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  14
  ทุ่งพัฒนา ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  2
  ขลุงไผ่ 2 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  3
  ราษฎร์พัฒนา 3 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  5
  อุบลสามัคคี 5 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  11
  อุบลสามัคคี2 11 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  12
  ไผ่งาม 12 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  14
  ไผ่ทอง 14 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
  17
  รุ่งอรุณ 17 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุภัทร์ แสนกล้า
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพรสุรีย์ เลื่อนรัมย์

 • นายวิชา ผกามาศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,410
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044666035 อีเมล์: samakkeepit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสายวสันต์ วิเศษสัตย์ โทรศัพท์: 0979414626 อีเมล์: wisetsat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]