โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  4
  บ้านหนองเต่า ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  5
  บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  12
  บ้านเสม็ด ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  10
  บ้านพันธุลี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  1
  บ้านหนองกง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  6
  บ้านโคกกะเพอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  15
  บ้านตาเตียว-สามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  19
  บ้าตราดระบอก ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  18
  บ้านหนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  19
  บ้านราชวิถี ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  6
  บ้านระหาร ตำบลเทมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเฉลิมชัย แสนสุข
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเสาวคนธ์ รู้รักษา

 • นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,218
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044512785 อีเมล์: surinrach2014@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกุลเศรษฐ บานเย็น โทรศัพท์: 044512785 อีเมล์: surinrach2014@gmail,com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]