โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  5
  บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  12
  บ้านเสม็ด ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  10
  บ้านพันธุลี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  4
  บ้านหนองเต่า ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  1
  บ้านหนองกง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  6
  บ้านโคกกะเพอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  15
  บ้านตาเตียว-สามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  19
  บ้าตราดระบอก ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  18
  บ้านหนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  19
  บ้านราชวิถี ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  6
  บ้านระหาร ตำบลเทมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเฉลิมชัย แสนสุข
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปิยวดี ลัดดางาม

 • นางสาวภัทรภร ลมพรมราชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,459
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044512785 อีเมล์: surinrach2014@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกุลเศรษฐ บานเย็น โทรศัพท์: 044512785 อีเมล์: surinrach2014@gmail,com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]