• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  ด่านกลาง ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  2
  ด่านใต้ ตำบลภูผาหมอก อำิำ้เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  3
  ด่านเหนือ ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  ุ6
  ภูผาหมอก ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  8
  หนองติม ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกา

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุภาวดี ดอกดวง

 • นายธนงศักดิ์ ลาสาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,212
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 0852533451 อีเมล์: bandankanthalak@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนงศักดิ์ ลาสา โทรศัพท์: 0933282826 อีเมล์: Thanongsakank@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]