• เอกสารเผยแพร่ฝ่ายต่าง ๆ
 • 1. ฝ่ายบริหารวิชาการ
  2. ฝ่ายบริหารทั่วไป
  3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  4. ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

   

 • วารสารโรงเรียน
 • การเวกสาร

 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านละทาย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
  7
  บ้านละทาย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
  8-9
  บ้านละทาย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
  1-7
  ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
  5-6
  บ้านเปือย ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุมาลี นาคกระโทก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวนันทพร กตะศิลา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางขวัญตา สุรวิทย์

 • นางสาวเจษฎาภรณ์ โนนกองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,889
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละทายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045915172 อีเมล์: ltw2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป บุญรมย์ โทรศัพท์: 0639892528 อีเมล์: 224narathip@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]