• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  3
  บ้านแขม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
  16
  บ้านแขมเจริญ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
  22
  บ้านเหล่าเจริญ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
  26
  บ้านเทพเกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
  32
  บ้านร่องรวมวุฒิ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคงเดช สมดี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวัชระ ถาวร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพรรณี มะลิวัลย์

 • นายวิษณุ แสนชาติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,415
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045361793 อีเมล์: kjrschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญญาวรรณ สาหมาน โทรศัพท์: 087-2557284 อีเมล์: kjrschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]