โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  3
  บ้านนาห้วยแคน ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330
  11
  บ้านตาลสุม ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330
  12
  บ้านคำไม้ตาย ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพทูรย์ มากดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเพ็ญวิภา ศรีสวัสดิ์

 • นางสาวสุปราณี แสนทวีสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,167
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0934185525 อีเมล์: nahuaycanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายทรงภูมิ แสนทวีสุข โทรศัพท์: 0856827717 อีเมล์: tingly.jubjub@gmail.cim Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]