โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  11
  บ้านหนองปลาปาก ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  26
  บ้านนาดูน ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  14
  บ้านหนองไผ่ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  9
  บ้านหนองหว้า ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  7
  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  1
  บ้านขามใหญ่ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  8
  บ้านหัวคำ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  4
  บ้านด้ามพร้า ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  5
  ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  2
  บ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  6
  บ้านคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  7
  บ้านทัพไทย ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  4
  บ้านหนองแก ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  2
  บ้านนาเมือง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  16
  บ้านปลาดุก ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  5
  บ้านห้วยคุ้ม ตำบลขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  6
  บ้านดอนแค อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  10
  บ้านขามลุ่ม ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  12
  บ้านดอนยูง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  13
  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  15
  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  2
  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  3
  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  15
  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  16
  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  17
  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  18
  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  19
  บ้านนาอุดม ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  20
  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  21
  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  22
  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  23
  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  24
  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  25
  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  1
  ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  3
  ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  8
  บ้านท่ากกแห่ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  9
  บ้านบุ่งหว้า ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  10
  ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  1
  บ้านตำแย ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  3
  บ้านปลาดุก ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  8
  ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  12
  บ้านโนนหงษ์ทอง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  32
  ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  35
  ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  49
  ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  64
  ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  68
  ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  70
  ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  71
  ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  72
  ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  73
  ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาคริต พิมพ์หล่อ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอังคณา นาสารี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณราชัย รวมแก้ว
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอดุลย์ หลักชัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกรียงไกร สอนอาจ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอลงกรณ์ เคี่ยนบุ้น

 • นางสาวภูมิพิชญา จันทร์ส่องสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,998
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0-4531-4708 อีเมล์: tupubon@tupubon.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ โทรศัพท์: 0899496686 อีเมล์: pha6686@tupubon.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]