• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  นาส่วง
  2
  เสาเล้า
  3
  ป่าม่วง
  4
  เสาเล้า
  5
  ม่วง
  6
  กระเบื้อง
  7
  หนองบัว
  8
  กุดยาง
  9
  นาห้วยแคน
  10
  นาส่วง
  11
  โนนกระแต
  12
  หนองจิก

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจิราภรณ์ วงษ์มุน

 • นางสิริกร ขันทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,805
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045251587 อีเมล์: nasuangwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชยุต พรมวิชัย โทรศัพท์: 0810710955 อีเมล์: olecomsci@ns-wit.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]